Naar Griekenland met vakantie! Zeker weten!

ICA "International Caravanning Association"

 

De "International Caravanning Association" kortweg "ICA" is een wereldwijde vereniging van mensen die als doelstelling hebben om een betere verstandhouding te realiseren tussen caravanners en motorcaravanners van alle nationaliteiten.

De leden zijn afkomstig uit meer dan 20 landen, het zijn actieve vrijetijds caravanners en camperbezitters van 18 jaar en ouder. Er wordt uitgegaan van een groot verantwoordelijkheidsbesef met betrekking tot de kampeerregels, natuur en het milieu.

Rally's, Tour's en andere evenementen worden dóór en vóór leden in alle landen georganiseerd met ondersteuning door de ICA. Hun diensten worden onbetaald verricht.

De lengte van de tochten/rally's varieert. Er worden soms tochten of rally's georganiseerd van zes weken, soms met gehuurde campers in een ander werelddeel zoals Noord Amerika, Australië of Noord Afrika.ICA Veel tochten/rally's worden dichter bij huis georganiseerd. Tochten/rally's varierend van enkele dagen tot enkele weken worden met eigen combinatie, door actieve leden, in een ander Europeesch land, of in eigen land georganiseerd. Een weekend tocht/rally dichter bij huis of soms alleen een bijeenkomst in een restaurant met een lunch om gezellig bij te praten, alles kan maar niets moet. De kosten van alle tours/rally;s evenementen en ander vermaak worden door de deelnemers gezamelijk gedeeld en betaald aan de organisator(en).Deelnemers hebben vaak verschillende nationaliteiten. Als lid van de vereniging kunt u aan alle tours/rally's en evenementen, waar ook ter wereld, deelnemen. Zelf een evenement, tocht of rally organiseren in een land, gebied of werelddeel van uw keuze kan natuurlijk ook.Dit is DE GROTE KRACHT achter het lidmaatschap van de ICA, dóór en vóór leden. Ook kunt u optreden als gastfamilie voor groepen uit andere landen. Tochten/rally's worden door veel leden bezocht om naast ICA-zaken ook de sociale contacten en bestaande vriendschappen te onderhouden.

Omdat de tochten/rally's door de leden zelf worden georganiseerd ligt het prijsniveau gemiddeld 40% lager dan bij vergelijkbare commerciële organisaties.

Het programma van deze tochten/rally's en andere evenementen of activiteiten wordt voor zover bekend gepubliceerd op internet en in het Engelstalige clubblad van de vereniging, het "ICA MAGAZINE". Het magazine wordt zes maal per jaar wereldwijd gezonden aan alle leden van de vereniging. Hierin vindt u behalve het tour/rally programma ook nieuws van het Dagelijks Bestuur. Verslagen van rally's en wat verder van interesse kan zijn voor de leden. In Nederland en België verschijnt vier maal per jaar ook nog een Bulletin in het Nederlands.

Heeft u INTERESSE, of wilt u LID WORDEN, klik op de foto en kijk op de site van de ICA. 

--> Naar boven